NOTRE DAME HYMNS

Junior High School
Department

Hymns
NOTRE DAME HYMNS

NDU Hymns


NOTRE DAME OUR MOTHER

Notre Dame our Mother
Tender, strong and true
Proudly in the heavens
Gleams thy gold and blue
Glory’s mantle cloaks thee
Golden is thy fame
And our hearts forever
Praise thee Notre Dame
And our hearts forever
Love thee Notre DameNOTRE DAME MARCH

We stand today for our Notre Dame
Loyal and true we’ll always remain
And as the years go passing by
We’ll keep high our banner in the sky
We’ll work for God and our Philippines
Proud of our flag and all that it means
We’ll always love thy glorious name
For our country and Notre Dame.

Hail, hail for our Notre Dame
Open our hearts and praise be her name
And as the clouds come rolling by
We know that a smile can keep us high
We’ll fight our best to win over all
Trying to lead in big things and small
Win or lose we’ll hold thy name
With honor to Notre Dame.
DE MAZENOD HYMN

St. Eugene de Mazenod loving the most abandoned
You are sent to all the poor preaching the gospel evermore.

Teach us to love Christ crucified, with fervent hearts
For the church He saved. You see Christ persecuted
Among the poor neglected.

From being a sinner you became a missionary
Preaching in God’s name.
You served the poor dejected,
The poor so precious in God’s eyes.

Gather men who would be Oblates,
For God’s love to touch the desolate.
Guided by Mary Immaculate,
The world in God’s love illuminates.

St. Eugene de Mazenod loving the most abandoned
You are sent to all the poor
Preaching the gospel evermore
Preaching the gospel evermore.

LUPANG HINIRANG (FLAG CEREMONY)

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan
Alab ng Puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw

May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma’y di magdidilim

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta
Buhay ay langit sa piling mo
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.
PANATANG MAKABAYAN

Panatang Makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas
Aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi
Kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin
Ng isang mamamayang makabayan
Naglilingkod, nag-aaral at
Nagdarasal ng buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay
Pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

PILIPINAS KONG MAHAL (FLAG RETREAT- FRIDAY AFTERNOON)

Ang Bayan ko’y tanging ikaw
Pilipinas kong mahal
Ang puso ko at diwa man
Sa iyo’y ibibigay
Tungkulin kong gagampanan
Na lagi kang paglingkuran
Ang laya mo’y babantayan
Pilipinas kong Hirang.